De examentrainingen van dit jaar worden zowel voor VWO als HAVO aangeboden. Per vak vind je een korte omschrijving van de cursus, en de datum waarop deze plaatsvindt.

VWO

Wiskunde A – Vindt plaats op 26 april en 9 mei. Kies 1 van deze data.

Heb je moeite met combinatoriek, kansrekenen, statistiek of vind je vragen over functies, afgeleiden en grafieken lastig? In deze cursus behandelen precies die dingen die vaak lastig worden gevonden waarbij we je voor elk type vraag een duidelijk plan van aanpak leren.

Wiskunde B – Vindt plaats op 25 april en 9 mei. Kies 1 van deze data.

Heb je moeite met differentiëren, integreren, goniometrische functies of meetkunde? Of vind je juist de toegepaste vragen met een verhaal er omheen het moeilijkst? In deze cursus behandelen we de knelpunten, leren we je heldere stappenplannen en oefenen we met examenvragen.

Wiskunde C – Vindt plaats op 26 april en 9 mei. Kies 1 van deze data.

Heb je moeite met combinatoriek, kansrekenen, statistiek of vind je vragen over functies en grafieken lastig? In deze cursus behandelen precies die dingen die vaak lastig worden gevonden waarbij we je voor elk type vraag een duidelijk plan van aanpak leren.

Natuurkunde – Vindt plaats op 2 mei en 16 mei. Kies 1 van deze data.

Kracht en moment, arbeid en energie, trillingen en golven, elektriciteit en magnetisme, natuurkunde zit vol met lastige onderwerpen. Vooral als je lange examensommen krijgt die meerdere stappen bevatten. In deze cursus bespreken we de moeilijke onderwerpen, oefenen we examenvragen en geven we je bij elk type vraag een stappenplan zodat je stapje voor stapje bij het juiste antwoord komt.

Scheikunde– Vindt plaats op 3 mei en 23 mei. Kies 1 van deze data.

Reactievergelijkingen, massaverhoudingen en structuurformules; koolstofverbindingen, zuur-basenreacties en chemische technieken, scheikunde zit vol met lastige onderwerpen, zeker op examenniveau. In deze cursus behandelen we de knelpunten, leren we je heldere stappenplannen en oefenen we met examenvragen.

Havo

Wiskunde A – Vindt plaats op 25 april en 16 mei. Kies 1 van deze data.

Heb je moeite met statistiekvragen, vragen met lastige formules of de binomiale verdeling? Of vind je het lastig om de juiste verbanden te leggen in de toegepaste vragen met grafieken en een verhaal er omheen? In deze cursus behandelen precies die dingen die vaak lastig zijn. Daarbij leren we je voor elk type vraag een duidelijk plan van aanpak.

Wiskunde B – Vindt plaats op 26 april en 16 mei. Kies 1 van deze data.

Heb je moeite met vragen over verschillende lastige functies of vragen over meetkunde? Of vind je juist de toegepaste vragen met een verhaal er omheen het moeilijkst? In deze cursus behandelen we de knelpunten, leren we je heldere stappenplannen en oefenen we met examenvragen.

Natuurkunde – Vindt plaats op 3 mei en 23 mei. Kies 1 van deze data.

Krachten en energie, trillingen, radioactief verval, elektrische systemen en de wetten van Newton, natuurkunde zit vol met lastige onderwerpen. Vooral als je lange examensommen krijgt die meerdere stappen bevatten. In deze cursus bespreken we de moeilijke onderwerpen, oefenen we examenvragen en geven we je bij elk type vraag een stappenplan zodat je stapje voor stapje bij het juiste antwoord komt.

Scheikunde– Vindt plaats op 2 mei en 16 mei. Kies 1 van deze data.

Opgaven met reactievergelijkingen, massaverhoudingen en structuurformules kunnen erg lastig zijn, zeker op examenniveau. Of heb je juist moeite met de uitlegvragen? In deze cursus behandelen we de knelpunten, leren we je heldere stappenplannen en oefenen we met examenvragen.